Previous Next


A Stray Sheep 8- Half & Half by Touko Yuma

Yuma Toukob. 1973, Tokyo, JapanEducation:

1995

BFA,Tokyo National University of Art and Music, Department of Oil Painting1997

MFA,Tokyo National University of Art and MusicSolo Exhibitions:

2015

Poor Kitty, Kinosho Kikaku, Tokyo2009

13TH, Gallery156, Tokyo, Japan2008

TOKYU-Department store,Tokyo, Japan2007

Gallery OYAMA, Osaka, Japan2006

Circle of 12, Gallery TOMO, Tokyo, Japan2005

GINZA OS Gallery, Tokyo, Japan.2004

Gallery KABUTOYA, Tokyo, Japan.

Group Exhibitions:

2015

Evolution, Kinosho Kikaku Gallery, Tokyo2014

Reborn, Kinosho Kikaku Gallery, Tokyo2011

U ha Tono U, OTO Gallery, Osaka

Mr.I Mr.W Collection, Akutsu Gallery, Gunma

Resonance Effect, Kinosho Kikaku, Tokyo

Young Art Taipei

Art Fair Kyoto2010

Art Fair Kyoto2008

Tokyo Contemporary Art Fair

Shinbashi, Tokyo, Japan

Art Singapore contemporary Asian art fair 2008, Singapore

GEISAI #11, Tokyo Big Sight,Tokyo ,Japan2007

HAKUJITSU 84TH, The National Art Center Tokyo, Tokyo, Japan2006

Exhibition of Three Artists, Gallery KABUTOYA, Tokyo, Japan2001−2005 

Exhibition of RIN, TOKYU-Department store,Tokyo, Japan